मिती 2080/01/10 देखी लागु भएको

बचतका प्रकारहरुको व्याजदर प्रतिशतमा

नियमित बचत                8.0%

ऐच्छिक बचत                7.50%

दैनिक बचत                  8.00%

बाल बचत                    9 .50%

खुत्रुके बचत                  6.50%

पेन्सन बचत                  11.50%

शैक्षिक बचत                 7.00%

महशुल बचत                 6.50%

घर निर्माण बचत             7.00%

गरगहना बचत                6.50%

सवारी साधन बचत           6.50%

बाराही संचित बचत          10.00%

शेयर लाभांस बचत           7.00%

मिती 2080/01/10देखी लागु भएको

आबधिक बचतका प्रकारहरुको व्याजदर प्रतिशतमा

आबधिक बचत                                        एकमुष्ठ           त्रैमासिक    

३ महिने आवधिक बचत                                  11.00 %

६ महिने आवधिक बचत                                  11.50%

१ बर्षे आवधिक बचत                                     12.00%        11.50%

१ वर्षे जेष्ठ सदस्य आवधिक बचत बचत                  12.50%        12.00%