मिती 2078/11/09 देखी लागु हुने

बचतका प्रकारहरुको व्याजदर प्रतिशतमा

नियमित बचत                7.0%

ऐच्छिक बचत                6.00%

दैनिक बचत                  6.50%

बाल बचत                      8 .00%

खुत्रुके बचत                    6.00%

पेन्सन बचत                   10.50%

शैक्षिक बचत                  6.00%

महशुल बचत                   5.00%

घर निर्माण बचत             6.00%

गरगहना बचत                 5.00%

सवारी साधन बचत           5.00%

बाराही संचित बचत           10.00%

शेयर लाभांस बचत            5.00%

मिती 2078/10/01देखी लागु हुने

आबधिक बचतका प्रकारहरुको व्याजदर प्रतिशतमा

आबधिक बचत                        एकमुष्ठ       त्रैमासिक    

३ महिने आवधिक बचत              11.00 %

६ महिने आवधिक बचत              11.50%

१ बर्षे आवधिक बचत                  12.00%        11.50%

२ बर्षे आवधिक बचत                  11.50%        11.00%

३ बर्षे आवधिक बचत                  12.00%      11.50%