• वार्षिक व्याज दर : १४%।
  • १६ वर्ष मुनि जुनसुकै उमेरका बालबालिकाले जुनसुकै समयमा रकम जम्मा गर्न सक्ने ।
  • बालबालिकासँग सम्बन्धित रकमहरु मात्र जम्मा गर्न सकिने, बालबालिकाको नाममा अभिभावकको रकम जम्मा गर्न नपाइने ।
  • १६ वर्ष नपुगेसम्म रकम झिक्न नपाइने ।
  • १६ वर्ष पुगेपछि बचत रकम शेयरमा परिणत गर्न पाइने ।