• वार्षिक व्याजदर : ५ % ।
  • दैनिक रुपमा आफूले सकेको रकम जम्मा गर्न सकिने ।
  • रु. ५० देखि माथि जति पनि जम्मा गर्न सकिने ।
  • दैनिक मौज्दातको आधारमा त्रैमासिक रुपमा व्याज प्रदान गरिने ।
  • रकम झिक्दा रु. २,००० न्यूनतम मौज्दात रहनु पर्ने ।
  • एकैदिनमा रु. ५ लाख भन्दा बढि झिक्नु परेमा अग्रिम जानकारी गराउनु पर्ने ।