• वार्षिक व्याज दर : ८% ।
  • जुनसुकै समयमा कुनैपनि परिमाणको रकम राख्न र झिक्न सकिने ।
  • भुक्तानी आदेश पत्र (चेक) बाट रकम झिक्नुपर्ने ।
  • रकम झिक्दा रु.१,००० न्यूनतम मौज्दात रहनु पर्ने ।
  • पाक्षिक न्यूनतम मौज्दातको आधारमा त्रैमासिक व्याज प्रदान गरिने ।
  • एकैदिनमा रु. ५ लाख भन्दा बढि झिक्नु परेमा अग्रिम जानकारी गराउनु पर्ने ।