• वार्षिक व्याज दर : १०%, थप प्रति वर्ष समयका लागि ०.५% का दरले व्याज दर थप हुने ।
  • न्यूनतम रु. १०,००० देखि अधिकतम रु. १५,००,००० सम्म कम्तीमा १ वर्षका लागि बचत गर्न सकिने ।
  • सदस्यको चाहना अनुरुप त्रैमासिक रुपमा पनि व्याज प्रदान गर्न सकिने, यसका लागि आपसी समझदारीमा व्याज दर तय गरिने ।
  • अवधि भुक्तान नहुँदै रकम आवश्यक परेमा २% थप व्याज दरमा पुरै रकम कर्जा प्रदान गर्न सकिने ।