नियमित बचत

वार्षिक व्याजदर : ५ % । दैनिक रुपमा आफूले सकेको रकम जम्मा गर्न सकिने । रु. ५० देखि माथि जति पनि जम्मा गर्न सकिने । दैनिक मौज्दातको आधारमा त्रैमासिक...

खुत्रुके बचत

वार्षिक व्याज दर : ८% । जुनसुकै समयमा कुनैपनि परिमाणको रकम राख्न र झिक्न सकिने । भुक्तानी आदेश पत्र (चेक) बाट रकम झिक्नुपर्ने । रकम झिक्दा रु.१,००० न्यूनतम मौज्दात...

बाल बचत

वार्षिक व्याज दर : १४%। १६ वर्ष मुनि जुनसुकै उमेरका बालबालिकाले जुनसुकै समयमा रकम जम्मा गर्न सक्ने । बालबालिकासँग सम्बन्धित रकमहरु मात्र जम्मा गर्न सकिने, बालबालिकाको नाममा अभिभावकको रकम...

बचत

वार्षिक व्याज दर : ८% । रकम झिक्दा रु.५,००० न्यूनतम मौज्दात रहनु पर्ने । दैनिक मौज्दातको आधारमा त्रैमासिक व्याज प्रदान गरिने । एकैदिनमा रु. ५ लाख भन्दा बढि झिक्नु...

ऐच्छिक बचत

वार्षिक व्याज दर : ९% रकम झिक्दा रु.२५,००० न्यूनतम मौज्दात रहनु पर्ने । दैनिक मौज्दातको आधारमा त्रैमासिक व्याज प्रदान गरिने । एकैदिनमा रु. ५ लाख भन्दा बढि झिक्नु परेमा...

दैनिक बचत

वार्षिक व्याज दर : १०% रकम झिक्दा रु.५०,००० न्यूनतम मौज्दात रहनु पर्ने । दैनिक मौज्दातको आधारमा वार्षिक व्याज प्रदान गरिने । एकैदिनमा रु. ५ लाख भन्दा बढि झिक्नु परेमा...

आवधिक (मुद्दती) बचत

वार्षिक व्याज दर : १०%, थप प्रति वर्ष समयका लागि ०.५% का दरले व्याज दर थप हुने । न्यूनतम रु. १०,००० देखि अधिकतम रु. १५,००,००० सम्म कम्तीमा १ वर्षका...